Карітас України прагне створити та підтримувати середовище, яке пропагує основну цінність людської гідності та запобігає домаганням, зловживанням та експлуатації своїх працівників, партнерів та бенефіціарів .

Ми очікуємо від персоналу мережі Карітасу України, включаючи членів правління, стажерів, волонтерів та відвідувачів, а також партнерів, постачальників, постачальників послуг та консультантів:

  • Шанобливого ставлення до всіх людей, з якими вони контактують, активне запобігання домаганням, зловживанням та експлуатації у будь-якій формі, включаючи всі форми сексуальних переслідувань та торгівлю людьми, а також забезпечення того, щоб наші програми не завдавали шкоди громадам, в яких ми здійснюємо свою діяльність
  • Заборонено сприяти чи допомагати іншому працівникові гуманітарних служб у домаганнях, зловживаннях та експлуатації, незалежно від того, чи такий працівник має відношення до Карітасу України чи ні.
  • Зобов’язання повідомляти про будь-які факти, що викликають занепокоєння або підозру у домаганнях, зловживаннях чи експлуатації.

Для забезпечення дотримання найвищих стандартів, ми застосовуємо суворі правила та системи, які гарантують можливість нашому персоналу, локальним організаціям, партнерам, постачальникам послуг та членам громади повідомляти про переслідування та випадки побоювання про власну безпеку без застосування до них дій у відповідь .

Усі повідомлення підлягають оперативній та ретельній оцінці, включаючи розслідування, а будь-яке обґрунтоване порушення наших правил призводить до дій у відповідь, які можуть включати припинення трудових відносин та повідомлення до відповідних місцевих органів влади.

Огляд Політик та Процедур системи Убезпечення Карітасу України, що стосується домагань, сексуальних домагань, знущань, зловживань, експлуатації та торгівлі людьми.

Убезпечення це відповідальність усіх організацій мережі Карітасу України, спрямована на те, щоб їх персонал та програми шанували та захищали гідність усіх люд ей та права – особливо дітей та вразливих груп дорослих – жити вільним від жорстокого поводження та заподіяння шкоди життям.

Для Карітасу України ця відповідальність є першочерговою, враховуючи те, що Убезпечення розглядається як невід’ємна частина завдань та цінностей Католицької Церкви, яка міцно вкорінена в нашій вірі в те, що кожна людина має унікальну цінність та створена в образі та подобі Божій.

Карітас України прагне створити та підтримувати таке середовище – як на робочому місці, так і в рамках реалізації наших проєктів – яке пропагує наші основні цінності та запобігає зловживанням та експлуатації усіх, із ким ми взаємодіємо. Зловживання та експлуатація є серйозними проступками і, отже, є підставою для дисциплінарних стягнень, включаючи припинення відносин та, відповідно, повідомлення конкретним донорам та/або відповідним правоохоронним органам.

Аналогічним чином, Карітас України прагне співпрацювати лише з організаціями, включаючи партнерів, постачальників та постачальників послуг і консультантів, які також віддано відносяться до поваги гідності людей і однаково пильно ставляться до запобігання та протидії зловживанням та експлуатації.

Крім того, Карітас України прагне забезпечити, щоб учасники програм і члени громад, в яких вони проживають, були обізнані про те, яка поведінка персоналу є прийнятною, і як вони можуть висловлювати свої занепокоєння конфіденційно та безпечно.

Усі співробітники Карітасу України зобов’язані повідомляти про будь-які занепокоєння або підозри у домаганнях, зловживаннях та експлуатації із залученням персоналу Карітасу Країни, партнерів, бенефіціарів та постачальників послуг або працівників гуманітарних служб, пов’язаних з іншою організацією.

Усі повідомлення негайно розслідуються та розглядаються з урахуванням дотримання конфіденційності залучених осіб. Будь-яка форма дій у відповідь є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності, включаючи припинення трудових відносин.

Домагання

Домагання визначається як небажана та непрохана поведінка, яка принижує, загрожує або ображає та спричиняє формування ворожого середовища. Це включає, серед іншого, домагання на основі раси, кольору шкіри, релігії, походження чи національної приналежності, статі, віку, сімейного стану, сексуальної орієнтації, фізичної чи психічної вади або обмежень, медичного стану, статусу захищеного ветерана, та будь-якого іншого статусу, що охороняється законом.

Залякування

Залякування визначається як постійне та неодноразове жорстоке поводження із однією або кількома особами одним чи кількома правопорушниками та включає (серед іншого) погрози; залякування; публічне приниження/наругу; постійні та небажані глузування; зловживання чи використання влади для компрометації, приниження чи зневаги; навмисне втручання в роботу/саботаж; або нав’язливе переслідування.

Сексуальні домагання

Сексуальні домагання – це специфічний вид домагань, який може переходити вікові та гендерні межі та може включати небажані сексуальні докучання; вимагання послуг сексуального характеру; словесна або фізична поведінка чи жести сексуального характеру; або будь-яка інша поведінка сексуального характеру, яка обґрунтовано вважається/сприймається як така, що ображає або принижує іншу людину, і коли така поведінка заважає роботі; є умовою працевлаштування; або створює залякуюче, вороже чи образливе робоче середовище.

Зловживання та експлуатація

Експлуатація – це застосування сили чи інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або становища вразливості; або надання чи отримання виплат або пільг для згоди особи, яка контролює іншу особу.

Заборонена експлуатація включає дитячу працю, тобто роботу, яка позбавляє дітей їхнього дитинства, потенціалу та гідності, а також шкодить фізичному та розумовому розвитку.

Заборонена експлуатація також включає сексуальну експлуатацію, що визначається як будь-яке фактичне зловживання, або спроба зловживання становищем вразливості, нерівності сили чи довіри для сексуальних цілей, включаючи, серед іншого, отримання грошової, соціальної чи політичної вигоди від сексуальної експлуатації іншої особи.

Крім того, свідоме сприяння або допомога іншому працівникові гуманітарних служб у здійсненні актів експлуатації чи зловживань суворо заборонені, і до такого працівника будуть застосовані дії, що передбачають наслідки, аналогічні тим, які застосовуються при здійсненні такої діяльності безпосередніми співробітниками Карітасу України.

Зловживання

Зловживання – це свідоме жорстоке поводження, яке може зашкодити безпеці, добробуту, гідності та розвитку людини. До таких дій часто залучені особи, які мають із жертвою відносини, що передбачають відповідальність та піклування, включаючи співробітників проєкту, батьків, опікунів, вчителів, працівників громад, медичних працівників, релігійних лідерів, друзів чи інших дітей. Форми жорстокого поводження включають сексуальне насильство, фізичне насильство, емоційне насильство та нехтування/недбале ставлення.

Торгівля людьми

Торгівля людьми визначається як вербування, транспортування або залучення осіб шляхом обману, примусу, загрози чи сили з метою експлуатації, наприклад, праці, проституції чи сексуальної експлуатації. Карітас України рішуче засуджує торгівлю людьми – дітьми, жінками та чоловіками – і розглядає це як злочин, що порушує основні права людини та непорушну гідність і цілісність людської особистості.

Всім працівникам Карітасу України, працівникам локальних організацій Карітасу України, волонтерам, партнерам, постачальникам заборонено брати участь у торгівлі дітьми, жінками та чоловіками. Карітас України приділяє особливу увагу боротьбі із торгівлею жінками та дітьми, враховуючи їхню особливу вразливість та жорстокість, з якими стикаються особливо жінки та діти, які стали жертвами торгівлі людьми.

Всім працівникам Карітасу України, працівникам локальних організацій Карітасу України, волонтерам, партнерам та постачальникам послуг також забороняється застосовувати практики працевлаштування, пов’язані з торгівлею людьми, а також свідомо отримувати пов’язані з роботою товари чи послуги, що надаються або виробляються в результаті торгівлі людьми або примусової праці.

КАРІТАС УКРАЇНИ ЗАХИЩАЄ РЕСУРСИ

Відповідно до Керівних принципів Карітасу України, усі співробітники несуть відповідальність за належне управління всіма ресурсами Карітасу України, включаючи державну/приватну підтримку та будь-які федеральні фонди у формі гранту або контракту, що дозволяє Карітасу України продовжувати виконувати свою місію.
Внутрішній контроль та операційні процедури організації призначені для виявлення, запобігання та протидії неналежній діяльності та зловживанню цими ресурсами.

Підлягає розкриттю ненавмисне або навмисне порушення правил внутрішнього контролю та експлуатаційних процедур та/або законів чи положень. Ця політика передбачає обов’язок інформувати про підозру у фінансових та бухгалтерських проступках та/або шахрайській діяльності. Карітас України розслідуватиме звинувачення у неналежній поведінці та захищатиме тих осіб, які добросовісно повідомляють про такі дії.

1. ОБЛІК І АУДИТ

  • Шахрайство або навмисна помилка у підготовці, оцінці, перегляді чи аудиті будь-якого фінансового звіту організації.
  • Шахрайство або навмисна помилка в обліку та веденні фінансових документів.
  • Недоліки у дотриманні процедур внутрішнього контролю організації.
  • Неправдиві твердження або заяви на адресу вищої посадової особи, працівника чи бухгалтера стосовно даних, що містяться у фінансових звітах, фінансових документах або аудиторських заключеннях, або заяви, здійснені такими особами.
  • Відхилення від повної та справедливої звітності про фінансовий стан організації.
  • Будь-яке шахрайство або порушення закону, правила чи положення, що стосуються актів фінансового проступку Агентства або пов’язаних із федеральним контрактом чи грантом (включаючи конкурс або переговори щодо контракту чи гранту).

2. РОЗКРАДАННЯ/ШАХРАЙСТВО

Зловживання агентськими коштами з метою особистої вигоди, будь то грошові кошти, майно чи активи.

3. ФАЛЬСІФІКАЦІЯ КОНТРАКТІВ,ЗВІТІВ

Зміна, виготовлення, фальсифікація або підробка всіх або будь-яких частин документа, контракту чи запису.

4. НЕНАЛЕЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКА АБО ПІДРЯДНИКА

Переговори, зміни або незаконні дії, пов’язані із перемогою у тендері постачальників або підрядників.

5. НЕДОЦІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ПАРТНЕРІВ

Використання партнерських або пожертвуваних ресурсів, таких як готівка, їжа, товари, матеріали у нецільовому направленні.

6. «ВІДКАТИ», ХАБАРІ

Здійснення оплати чи передача, прямо або опосередковано цінних речей,.

Ви можете повідомити про випадок переслідування, зловживання або експлуатації, торгівлі людьми чи фінансових зловживань за допомогою встановлених каналів зворотного зв’язку:

Гаряча лінія прийому скарг: 0800 406 506 (Пн-Пт 11:00 – 16:00)
+380 67 342 9499

Електронна скринька: feedback@caritas.ua, karitas.kolomya@gmail.com

Елmailto:feedback@caritas.uaектронна скринька Національної особи відповідальної за впровадження системи Убезпечення nfp@caritas.ua

 

Caritas Kolomyia